lunes, 11 de marzo de 2019

PROJECTE INTERDISCIPLINAR SOSTENIBILITAT

Una infografia o infograma és un disseny gràfic en el qual es combinen textos i elements visuals amb la finalitat de comunicar informació precisa, sobre variades temàtiques científiques, esportives, culturals, literàries, etc.. de manera fàcil i molt visual, per maximitzar la seua comprensió.

L'activitat a realitzar serà representar en una infografia amb l'eina online easel, les funcions dels diferents grups d'experts (tasques a realitzar des de les assignatures de modalitat), del treball interdisciplinar sobre sostenibilitat que esteu fent en aquest tercer trimestre del curs, i que afegireu a la vostra memòria del projecte.

easel.ly disposa de moltes plantilles on triar, i un funcionament basat en el drag & drop, es a dir, arrossegar i soltar. A més, guarda els nostres arxius en el seu propi núvol, per la qual cosa podem interrompre el treball i reprendre-ho després. Una vegada acabat, podem d'exportar la infografia  a formato d'imatge .jpeg.


Recordem les tasques a realitzar des de les asignatures de modalitat:

 • DIBUIX TÈCNIC: Plànols alberg en 3D. Maqueta física.
 • TECNOLOGIA INDUSTRIAL: Plànols d’instal•lacions elèctrica i sanitària. Càlculs de la potència elèctrica instal·lada i consumida, del consum de ACS i superfície panell termosolar.
 • ECONOMIA: Definir la competència. Fixar preus per als serveis prestats. Quantificar costos. Matriu del Bé Comú. Càlcul del llindar de rendibilitat
 • BIOLOGIA: Estudi de l'entorn natural on se situa l'alberg. Hort ecològic arrelat a l'entorn. Recomanacions saludables. Elaboració de menús estacionals amb productes locals. 
 Els criteris de correcció seran els següents:

 • organització i legibilitat: ordre en les idees; distribució dels elements en l'espai; suport visual; elements connectors (fletxes, línies, imatges,...); fons i colors permeten una bona visió, tipus de lletra adequada per a la lectura en pantalla; frases clares, completes i coherents.
 • contingut: títol principal adequat, títols d'informació complementària, contingut correcte, se citen les fonts d'informació, apareixen els noms dels autors.
 • originalitat: del contingut i/o de l'organització de la informació i disseny.

Una vegada acabada la infografia hauràs de publicar-la en una nova entrada del teu blog amb títol Projecte Sostenibilitat i etiquetes 3a aval. projecte, infografia. Recorda posar un paràgraf introductori on expliques el contingut de l'entrada.

També cal fer una infografia del propi refugi sostenible del grup de treball que haurà de formar part de la memòria del projecte. La informació que haurà de contindre serà: nom de l'alberg, la seua ubicació amb imatges i mapes, imatges de la maqueta, la seua capacitat (nombre de pelegrins que pot albergar), característiques pròpies de l'alberg,...

jueves, 21 de febrero de 2019

Funcions condicionals i de recerca

Ací teniu una xicotet resum de les funcions condicionals i de recerca del full de càlcul que anem a utilitzar.


lunes, 11 de febrero de 2019

Crear gràfics amb excel

Crear gràfics amb excel és molt fàcil i senzill, únicament hauràs de seguir els següents passos:

PAS 1.- Selecciona les cel·les que contenen les dades a representar en un gràfic, incloent els títols de les columnes i les etiquetes de fila. Aquestes cel·les seran les dades d'origen del gràfic.
PAS 2.- Fes clic en la pestanya Inserir. Selecciona la categoria del gràfic (columnes, circular, línies, barres,...) i després el tipus de gràfic que desitges en el menú desplegable (per exemple Piràmide agrupada).

El gràfic apareixerà en el full de càlcul:
PAS 3.- Si tenim seleccionat el gràfic, apareixen les Ferramentes del gràfic per poder donar-li el format que desitgem.ACTIVITAT A REALITZAR:
En el següent document apareixen totes les pràctiques de gràfics que cal fer:


domingo, 3 de febrero de 2019

Formats personalitzats en Excel


Per a establir formats personalitzats en un camp que conté dates farem el següent:


 Per a canviar el format, tindrem en compte els següents aspectes:
 • afegirem el text literal (és a dir, el que vull que aparega tal qual) entrecomillat (entre dobles cometes).
 • per a mostrar el nombre del dia (per exemple, 30) posar: dd
 • per a mostrar el nom del dia de la setmana (per exemple: dimecres), posar: dddd
 • per a mostrar el nombre del mes (per exemple, 08), posar: mm
 • per a mostrar el nom del mes (per exemple, agost), posar: mmmm
 • per a mostrar el nombre de l'any, però solament els dos últims nombres (per exemple 99), posar: aa
 • per a mostrar el nombre de l'any complet (per exemple 1999), posar: aaaa.
Per aquest exemple en concret, posariem:

lunes, 28 de enero de 2019

Exercici 6

Copia les següents dades, i aplica format a la taula: vores, ombrejos, fonts, percentatge, € ... segons apareix en la imatge:

Realitza els següents càlculs:
 • RECARGO por pago con tarjeta = 10% del PRECIO de cada artículo
 • DESCUENTO por pago al contado = 5% del PRECIO de cada artÍculo
 • PRECIO FINAL con tarjeta = Será el PRECIO mas el RECARGO por pago con tarjeta
 • PRECIO FINAL al contado = Será el PRECIO menos el DESCUENTO por pago al contado
Aplicar format moneda(en €) amb un decimal per a tots els resultats.
Elimina les fulles 2 i 3. Canvia el nom de la Fulla1 pel de exercici6solució. Guarda els canvis realitzats.
Guarda el llibre electrònic com a ejer6.
martes, 22 de enero de 2019

Entorn de treball i mapa conceptual del full de càlcul

L'entorn de treball del full de càlcul Excel està compost per les següents parts:


El mapa conceptual que apareix a continuació arreplega tots els conceptes sobre el full de càlcul. Vos pot ajudar per a organitzar les vostres idees.

miércoles, 9 de enero de 2019

Comencem amb el full de càlcul

Comencem una nova unitat, que forma part de la segona avaluació, amb una activitat de recerca d'informació de conceptes bàsics al voltant del full de càlcul.
Haureu de crear una nova entrada al vostre bloc amb la següent informació:

 • Què són els fulls de càlcul.
 • Qui és considerat el “inventor” dels fulls de càlcul, i a partir de quina experiència va pensar a crear-les.
 • Almenys 5 aplicacions o àmbits d'ús dels fulls de càlcul (per exemple: àmbit educatiu: càlcul de notes, mitjanes, gràfiques d'evolució de qualificacions,...)
 • Llistat (i imatges en un collage amb el befunky) de, almenys, 8 programari de full de càlcul que hi ha actualment en el mercat, amb text indicant el nom de cadascú.

El títol de l'entrada serà Conceptes bàsics del full de càlcul i com a etiquetes posareu informàtica, full de càlcul, activitat.
Recorda: No has de copiar les preguntes, sinó fer una entrada que responga a les preguntes de manera ordenada, organitzant la informació en diferents paràgrafs, així com ressaltant les idees principals donant color i/o efectes(negreta, subratllat,..) a la font. També convé inserir imatges i/o vídeos que il·lustren el contingut.